Verdú Surroca, Noemí, Institut de Ciències de l’Educació Àrea de Suport a la Innovació Docent i E-learning Universitat de Lleida, España