Guimerà i Orts, Josep Àngel, Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona., España