Lopez Arias, Conxi, Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya