Presentaciones

L'ús de dispositius mòbils en un entorn d'aprenentatge cooperatiu a l'etapa d'Educació Primària

Francesc Marc Esteve-Mon, Marc Vilamajor Uriz

Registrar como un revisor de la Conferencia: el registro de revisores está cerrado en este momento